Αρχική / Νέα / ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 

Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκηρύχθηκαν τα νέα επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και στην στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά σε περιόδους που έχουν οριστεί στην σχετική πρόσκληση από τις αρχές Μαρτίου 2015.
Δείτε συνοπτικά τα προγράμματα στους ακόλουθους συνδέσμους.