ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 
Την 24η Απριλίου δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος
«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –Υπηρεσιών, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Σύμφωνα με την τροποποίηση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2015, με την προϋπόθεση υποβολής μέχρι την 30η/06/2015 αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης ή αιτήματος τροποποίησης.

Οι ανοικτές προσκλήσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για τα
 προγράμματα "ΑΛΙΕΙΑΣ" και "LEADER" ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες.
Ειδικότερα, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για χρηματοδότηση στα
 προγράμματα:

Α. «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» και «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» του Επιχειρησιακού
 Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ 2007 - 2013» με στόχο την παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων αλιείας και τη στήριξη δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας.

Καταληκτική ημερομηνία:   29 Μαΐου 2015

Β. "LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" στην περιοχή της ΑΧΑΪΑΣ, με καταληκτική ημερομηνία 19 Μαΐου 2015

Τέλος, αναμένονται τις επόμενες ημέρες και οι τελευταίες προσκλήσεις
για το πρόγραμμα LEADER στην περιοχή της Κορινθίας, Αργολίδας και
 Αρκαδίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής και την δυνατότητα ένταξης επένδυσης σε
 επιχορηγούμενα προγράμματα καθώς επίσης και για κάθε διευκρίνιση σε θέματα γενικότερης τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σας σχεδίων.
                                                         
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Επικοινωνίας
                 Επίσης για συνεχή ενημέρωση κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
         Οι Orizontes productions διαθέτουν τη γνώση, την εμπειρία και τα απαραίτητα μέσα 
                         με σκοπό να απογειώσει κάθε δραστηριότητα 
 που επιθυμείτε.
 
    Ακολουθήστε μας!