Αρχική / Νέα / ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Τα νέα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου

ΕΣΠΑ

Υφιστάμενα Προγράμματα
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής επενδυτικών σχεδίων των τεσσάρων (4) προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις αρχές Ιουλίου, αναμένονται τα αποτελέσματά τους τον Σεπτέμβριο 2016 καθώς επίσης και η προκήρυξη του Β΄ κύκλου προτάσεων στην συνέχεια. Τα προγράμματα αφορούν:

1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
3. Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Υφιστάμενων ΜΜΕ
4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ
 
Νέα Προγράμματα
Τα νέα προγράμματα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα δοθούν στην δημοσιότητα από αρχές Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνουν:

5. Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους            
Αφορούν επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 έως 250 άτομα και μέχρι 50 εκατ. € Κύκλο Εργασιών και συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. €. Αναμένεται η προκήρυξη Σεπ.’16

6. Ενίσχυση Τουριστικών Μονάδων       
Προβλέπεται η ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων με συνολικό προϋπολογισμό  240 εκατ. €. Αναμένεται η προκήρυξη Σεπ.’16

7.Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising
Αφορά εταιρείες Franchising και αναμένονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

8. Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου                                                                                                                                                              
Αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, Logistics και ΤΠΕ

9. Αναβάθμιση Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας                                                                                         
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου

10.Ανάπτυξη Clusters & Meta-Clusters
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη Clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό  45 εκατ. €.

11. Voucher Ευρεσιτεχνίας                       
Αφορά στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.                                                    
       
12. Ενίσχυση Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς           
Τα προγράμματα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία. Συνολικός προϋπολογισμός δράσης 370 εκατ. €.

13. Ψηφιακό Voucher
Περιλαμβάνει κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από όλες τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (POS, remote παραγγελιοληψία, ηλεκτρονικό κατάστημα, κ.α.)                                                                                          

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ψηφίστηκε στις 22 Ιουνίου 2016 και αναμένονται στο προσεχές διάστημα, οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για τις επιμέρους εφαρμοστικές διατάξεις για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου οι πρώτες προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται μέσα στον Σεπτέμβριο 2016.